Sager til behandling


Det er vigtig at overholde den fastsatte tidsfrist for indlevering af sager til behandling i provstiudvalget af hensyn til provstiudvalgsmedlemmernes mulighed for at forberede sig til møderne.

Sager fremsendt efter tidsfristen kan ikke forventes behandlet på det førstkommende møde.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

  Der afholdes provstiudvalgsmøde på provstikontoret.

31. maj 15:00
17:30
31. maj 15:00 -
17:30

Provstiudvalgsmøde

  Der afholdes provstiudvalgsmøde på provstikontoret.

14. jun 15:00
17:30
14. jun 15:00 -
17:30

Budgetdag

  Provstiudvalgets budgetdag afholdes på provstikontoret.

24. jun 12:00
18:00
24. jun 12:00 -
18:00

Provstiudvalgsmøde

  Der afholdes provstiudvalgsmøde på provstikontoret.

23. aug 15:00
17:30
23. aug 15:00 -
17:30

Budgetsamråd

  Budgetsamråd for alle provstiets menighedsråd afholdes i Kattegat …

30. aug 19:00
21:30
30. aug 19:00 -
21:30

Provstiudvalgsmøde

  Der afholdes provstiudvalgsmøde på provstikontoret.

27. sep 15:00
17:30
27. sep 15:00 -
17:30

Provstiudvalgsmøde

  Der afholdes provstiudvalgsmøde på provstikontoret.

25. okt 15:00
17:30
25. okt 15:00 -
17:30

Provstiudvalgsmøde

  Der afholdes provstiudvalgsmøde på provstikontoret.

22. nov 15:00
17:30
22. nov 15:00 -
17:30
 

Velkommen til Frederikshavn Provsti

 

Frederikshavn provsti er et ud af 14 provstier i Aalborg Stift. Det blev skabt gennem strukturreformen 1. januar 2007. Provstiets grænse er sammenfaldende med Frederikshavn kommunegrænse.

Frederikshavn provsti består af:

  • 22 sogne
  • 18 menighedsråd
  • 14 pastorater
  • 28 kirker
  • 23 sognepræster

FÅ MERE KIRKE FOR PENGENE - EN MINIKONFERENCE

I samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd, Hjørring Nordre og Hjørring Søndre provsti inviterer Frederikshavn provsti til en minikonference i Sindal sognegård torsdag den 10. marts 2016.

Se vedlagte invitation og reserver allerede nu datoen. Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage.

Klik her for at se hele invitationen 

PROVSTIADMINISTRATIONEN

 

PR. 1. APRIL 2015 ER HELE PROVSTIADMINISTRATIONEN SAMLET I FREDERIKSHAVN

Klik på billedet og se det i stor størrelse

Den kirkelige ligning for 2015

Vi har en fornuftig økonomi i Frederikshavn provsti. Med baggrund i, at provstiudvalget i budget 2014 fremskrev de enkelte kirkekassers budgetramme med 3% (lidt mere end den almindelige fremskrivning i samfundet), er det nu besluttet at fastholde budgetrammen fra 2014 også i 2015. D.v.s. der bliver en 0-% fremskrivning.

Til gengæld er der – til provstiudvalgets tilfredshed - blevet plads til at afhjælpe en del af de budgetønsker, der er kommet ind til budget 2015. Ikke alle har dog kunnet få, hvad de ønsker.

Langtidsplanlægningen spiller en større og større rolle, fordi der bliver bundet flere og flere midler i store lån-tunge projekter. Fremover vil det blive nødvendigt at hæve den del af ligningen, der bruges til renter og afdrag fra nu ca. 8 % til omkring 10 %. Det drejer sig bl.a. om den store renovering af Frederikshavn kirke, etablering af et nyt kapel i Sæby, tilbygning til sognefaciliteterne ved Bangsbostrand kirke og en ny embedsbolig.

Den samlede oversigt over den kirkelige ligning for 2015 kan ses her

Der er i alt lignet kr. 82.363.497

Heraf kr. 59.668.790 til almindelig drift - kr. 6.683.736 til afdrag på stiftslån - kr. 3.750.000 til øvrige anlægsudgifter samt kr. 12.220.410 til landskirkeskat.

Bibelselskabet

På Bibelselskabets hjemmeside ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk

Aktuelt

Beretning og referat fra årsmødet den 4. juni 2014 i Folkekirkens Mission og det mellemkirkelige i Frederikshavn Provsti kan nu læses under fanebladet 'Folkekirkens Mission'